Uw bedrijfsomgeving verandert voortdurend. Om goed in te kunnen spelen op deze veranderende omstandigheden, is kennis over (merk) strategie, business development, innovation en change erg belangrijk. Zonder goede 'insights', kan er immers geen duidelijke koers gevaren worden. Tijdens deze opleiding leert u uw business verder te ontwikkelen en te veranderen, rekening houdend met merk, concurrentie en interne weerstand. Met deze executive master brengt u uw strategische kennis op een hoger niveau waardoor u na afloop beter in staat bent om de juiste beslissingen te nemen.

 Onderwerpen

 • Hoe kan ik een merkstrategie formuleren in lijn met de bedrijfsstrategie?
 • Hoe kan ik een herkenbare waardepropositie/ positionering ontwikkelen?
 • Borging van het gebruik van het merk (als kompas) in de organisatie
 • Hoe kan ik een business innovation- en developmentstrategie formuleren?
 • Hoe kan ik de business innovatiestrategie implementeren in de organisatie?
 • Hoe kan ik een effectieve veranderstrategie formuleren en opzetten?
 • Rol van leadership, verandermanagement en bedrijfscultuur bij innovatie?
 • Welke skills zijn vereist om het veranderproces door te kunnen voeren?

Resultaat

Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de brand development- en veranderstrategie. U bent in staat om tot een merkstrategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfs- en marketingstrategie. U weet tevens hoe u een effectief innovatie- en veranderproces kunt opstarten en hoe u het deze noodzakelijke processen in goede banen kunt leiden. U weet tevens hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren. U bent op de hoogte van alle succesfactoren van business leaders en weet hoe u een succesvolle merk/ change implementatie kunt doorvoeren. Tot slot bent u op de hoogte van merkstrategie, business innovation en verandermanagement.

Inhoud van de opleiding

De MBA ‘Brand Driven Change Management duurt ongeveer 12 maanden en omvat 30 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met ongeveer 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u colleges en werkt aan opdrachten. 

Module 1: Brand Strategy & Propositieontwikkeling (college 1 t/m 5)

Tijdens deze module leert hoe u uw merkstrategie kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische kennis en inzichten over branding, propositieontwikkeling en waardecreatie waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u marketing- en merkprocessen beter en effectiever kunt organiseren en hoe u deze in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het omgaan met digitale uitdagingen van merkbeleid en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten ervan.

Module 2: Brand Development & Borging in de Organisatie (college 6 t/m 10)

Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van de merkstrategie. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, verandermanagement en leadership en leert wat nodig is om veranderingen ”erdoor’ te krijgen. Daarnaast komt het borgingsstuk uitvoerig aan bod, want alleen daarmee kunt u duurzaam aan een merk bouwen. U leert hoe u de merkidentiteit in alle geledingen van de organisatieprocessen kunt brengen en ze tevens consistent kunt houden.

Module 3: Business Development & Innovation Management (college 11 t/m 15)

Tijdens deze module leert u hoe u de juiste strategische fundamenten kunt leggen om tot een succesvolle business developmentstrategie voor uw organisatie te komen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over strategisch management, business model innovation, market learning en open innovation. U leert hoe u innovatieprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met de organisatie van creativiteit en innovatiekracht en hoe dit dient te resulteren in toegevoegde waarde, een verdienmodel en onderscheidend vermogen. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het product ontwikkelingsproces, concurrentie en het belang van een goede time-to-market.

Module 4: Gedragsverandering & Leadership  (college 16 t/m 20)

Tijdens deze module leert hoe u uw innovatiestrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en change management. U leert welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. U leert tevens welke rol leadership kan spelen bij het veranderen van de organisatie. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van business innovation leaders. Tot slot leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een nieuwe innovatiestrategie en hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces.

Module 5: Veranderstrategie & Change Management (college 21 t/m 25)

Tijdens deze module leert hoe u uw veranderstrategie kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en guidelines over change management uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met bestaande structuren en systemen en hoe u deze kunt veranderen en (weer) in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van het veranderproces en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten van de veranderstrategie.

Module 6: Implementatie & Monitoring Veranderbeleid (college 26 t/m 30)

Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van een veranderstrategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale veranderproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. U krijgt tevens aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

Vorm van de opleiding

De Executive Master ‘Brand Driven Change Management’ is zo opgezet om uw strategisch denkniveau in relatief kort tijdsbestek naar een hoger niveau te brengen opdat u betere managementbeslissingen kunt nemen.  Verder staat de kwantificering van beleid centraal tijdens deze opleiding. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. U werkt gedurende de masteropleiding aan diverse opdrachten en cases en rond uw MBA tenslotte af met het schrijven van een referaat.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De MBA ‘Brand Driven Innovation & Change Management’ is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van business development, verandermanagement en leadership.

Ervaringen

- 9
 “Masteropleiding met diepgang en vernieuwende kennis en inzichten. Tijdens de opleiding veel gehad aan lessen van Marijn Mulders, Michiel Maandag en Arend Jan Majoor. Ook de interactie met medecursisten zorgden voor veel inspiratie, uitdaging en hiermee een waardevolle uitbreiding van mijn netwerk.

     

- 9
 “Geweldige Trainers/ Docenten. In bijzonder Marijn Mulders die de theorie met praktijk combineert heeft bij mij veel indruk gemaakt. Er was een goede opzet management veranderingen betreft met kleuren werken en denken. Het zorgt dat de inzicht met verandering op werkvloer toch een proces van zelfreflectie wordt. Zeer goed in elkaar opgezette modules. Ik kreeg een andere blik in toepassen van veranderingen op werkvloer. Niveau was zeer hoog en de medestudenten waren erg divers business takken. Dit zorgde dat men niet eenzijdig kon denken. Er was veel ruimte voor vragen en diversiteit/ creativiteit in oplossen. Zonder achtergrond en basis kennis is deze cursus niet te volgen. Daardoor uiterste mate geschikt als vervolg cursus:-)  Locatie was zeer goed bereikbaar. Kortom een zeer geslaagde goed georganiseerde cursus, voor mij met alles daarop en daaraan. Ik kan alleen zeggen dat ik jullie zeker aan iedereen van harte adviseer. “

     

- 8
 “Als ik kijk naar het resultaat dan heb ik veel geleerd. Dat was het doel en dus positief. Ook de locatie en de catering waren wat mij betreft prima! Inhoudelijk vond ik het merendeel van de sessies  informatief en leerzaam met goede nieuwe inzichten. De ervaringen uit de praktijk zijn ook sprekend.”

     

- 8,5
 “Goed verzorgd, communicatie en logistiek goed geregeld.”

     

- 9
 “De lessen van het ”merkblok” waren werkelijk fantastisch! Zeer inspirerend en praktijkgerichte colleges. Ik ben er ontzettend enthousiast over. Je nam de tijd voor een uitgebreide introductie van de deelnemers om te zien waar onze interesses en knelpunten liggen in de praktijk. Tijdens de colleges werden deze punten vrijwel allemaal in praktijk cases aangehaald. Daarbij veel toepasbare tips gekregen op het gebied van digital strategy en brand governance. Bedankt, ik ben zeer blij met deze opgedane kennis.

Docenten

De docenten die de opleiding Brand Driven Change Management (Executive Master) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

Patrick van Thiel
Patrick van Thiel

Patrick van Thiel. Beheerst de kunst van het definiëren, configureren en implementeren van de gewenste bedrijfs-, merk-, marketing- en communicatie- en designstrategieën. Snel vertrouwd met nieuwe situaties en nieuwe feiten door combinatie van analytisch en conceptueel vermogen. Strategisch, creatief én pragmatisch. Zeer gemotiveerd om blijvende (team) resultaten te bereiken. Brede kijk op zaken. Motto: connecting the dots & finding the missing links.

Carlos Zwikker.jpg
Carlos Zwikker

Carlos Zwikker. The past years Carlos has coached and mentored start-ups based on his experience in the Philips Lifestyle Incubator where he was venture coach / investment manager for Shapeways, currently the world’s leading 3D Printing Internet Service. An environment, in which a cocktail of creativity, business sense, analysis, customer psychology and out of the box thinking act as a driver of change and innovation, is where Carlos performs best. Building on extensive strategic marketing and consulting experience, Carlos´ strength lies in enabling innovation, value creation and business building.

Marijn Mulders UBS.jpeg
Marijn Mulders

Marijn Mulders heeft vanuit Cap Gemini talloze bedrijven ondersteund bij het herinrichten van de bedrijfsprocessen en veranderprocessen. Bij een van zijn klanten is hij vervolgens in dienst getreden en heeft bij de werkmaatschappijen in Europa en Amerika veranderprocessen uitgevoerd waarbij het verbeteren van de resultaten en de bedrijfsprocessen centraal stond. Inmiddels werkt hij bij diverse Hogescholen, waar hij studenten inhoudelijk begeleidt en tevens coacht op het samenspel van theorie en praktijk.

alexander-boelen-150x150.jpg
Alexander Boelen

Alexander Boelen heeft als strategisch adviseur en business innovation manager jarenlange ervaring in het managen van creativiteit en het combineren van verschillende expertises, altijd met een focus op business development en innovatie. Hij heeft een achtergrond in architectuur en stedelijk ontwerp, kennismanagement en (geo-)modeling en simulatie en een internationaal netwerk in onder meer de domeinen transport, media, universiteiten en onderzoeks- instellingen.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 12859 euro (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedata

Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning.

Collegedata: opleiding start donderdag 22 augustus 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 22 augustus 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Vrijdag 23 augustus  2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 29 augustus 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Vrijdag 30 augustus 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 5 september 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 10 oktober 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 10 oktober 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 24 oktober 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 7 november 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 21 november 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 12 december 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 23 januari 2025

 • College 1 + 2: Donderdag 23 januari2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 6 februari 2025(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 20 februari 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 6 maart 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 20 maart 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 27 maart 2025

 • College 1 + 2: Donderdag 27 maart 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 10 april 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 24  april 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 8 mei 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 22 mei 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner) 
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 5 juni 2025. 

 • College 1 + 2: Donderdag 5 juni 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 12 juni 2025(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 19 juni 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 26 juni 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 3 juli 2025 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner) 
 • Resterende collegedata volgen binnenkort (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Startdata

 • 22-08-2024, Utrecht
 • 10-10-2024, Utrecht
 • 23-01-2025, Utrecht
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAdresgegevensFacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€12859

Aantal deelnemers:
8 - 15

Overweegt u een opleiding? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel ons via 030-2270497 of lees meer