Onze opleidingen zijn momenteel klassikaal, online of in combinatievorm te volgen

Lees meer

Als manager bent u vaak medeverantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. U wordt regelmatig geconfronteerd met investeringsthematieken die directe gevolgen hebben voor de ‘profitability’ en continuïteit van de organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat u als manager inzicht heeft in zowel de bedrijfsstrategie als in de financiën, control en financierings- problematiek. Verder dient u de implicaties van uw beslissingen voor de organisatie goed te kunnen overzien. Leadership vormt hier een belangrijk onderwerp bij. Tijdens de opleiding wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Onderwerpen

 • Welke grondbeginselen zijn er op het gebied van financieel management?
 • Welke theorieën en concepten zijn er binnen strategic financial management?
 • Hoe breng ik mijn strategisch financieel inzicht naar een hoger niveau?
 • Waarom presteren financial leaders beter en hoe kunt u zich verbeteren?
 • Hoe krijg ik financieel-strategisch beleid geïmplementeerd in de organisatie?
 • Welke ‘strategic’ managementinstrumenten en kunnen me hierbij helpen?
 • Hoe meet ik de effectiviteit van mijn financiële managementbeslissingen?

Resultaat

Na afloop van de opleiding bent u in staat om betere beslissingen te nemen met scherpere kennis van financiële zaken. U kunt de huidige financiële situatie van uw organisatie beter analyseren en kunt met behulp van financiële kengetallen hier beter duiding aan geven. U bent verder in staat om de implicaties van uw financiële beslissingen beter te overzien en beseft welke rol leadership  hierbij speelt. U bent op de hoogte van de (on)mogelijkheden van bepaalde managementstijlen voor het welslagen van bepaalde veranderingen. U heeft inzicht in de succesfactoren van financial leaders en bent op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van financieel management, kasstroomanalyse, financieringsvormen en investerings- problematiek.

Inhoud van de opleiding

De Master ‘Strategisch financieel management & Leadership’ duurt ongeveer 12 maanden en omvat 30 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met ongeveer 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. Hierin volgt u colleges en werkt aan opdrachten. Uw investering hiervoor bedraagt EUR 9.550

Module 1: Theorie, inzichten en concepten ( college 1 t/m 6)

Tijdens deze module leert u welke trends en ontwikkelingen er gaande zijn op het vlak van financieel-strategisch management en hoe u hierop kunt inspelen rekeninghoudend met alle stakeholders. U wordt bijgeschoold op uw financiële kennis en vaardigheden en doet nieuwe inzichten op over financiële theorie, concepten en toepassingen. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over financial leadership en de rol van verandermanagement hierbij. U leert tot slot welke wetenschappelijke inzichten er de laatste jaren zijn gekomen en welke modellen en concepten u kunt gebruiken bij het bepalen van uw financieel-strategische koers.

Module 2: Financieel-strategische analyse, planning en perspectieven (college 7 t/m 12)

Tijdens deze module leert u hoe u strategievorming in verschillende perspectieven en paradoxen kunt plaatsen. U leert financieel-strategisch denken, handelen en analyseren waarbij uw eigen dilemma’s inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt. U krijgt ook uitleg over het financieel-strategisch planningsproces. Aan de hand van een business case kunt u uw opgedane inzichten toepassen en leert u actief spelen met nieuwe kennis en concepten. Uitgangspunt is om rekening houdend met alle stakeholderbelangen te komen tot een gedegen, haalbare en realistische financiële strategie.

Module 3: Leiderschaps- en managementvaardigheden (college 13 t/m 18)

Deze module zoomt in op leiderschapsvaardigheden en inzichten op het gebied van financieel-strategisch leadership. U krijgt nieuwe inzichten in de succesfactoren van financial leaders. U wordt aan de hand van harde feiten en wetenschappelijk onderzoek, bijgepraat waarom bepaalde financial leaders beter scoren dan anderen en hoe u hiermee uw voordeel kunt doen. Verder wordt u getraind en bijgespijkerd op uw managementvaardigheden en kennis over hoe u een organisatie gereed kunt maken voor het doorvoeren van financieel beleid, hoe u mensen mee kunt krijgen, hoe u het best om kunt gaan met interne weerstand, bedrijfspolitiek, het veranderen van culturen en structuren.

Module 4: Implementatie en change management (college 19 t/m 24)

Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie gereedmaakt voor de implementatie van de nieuwe financiele strategie. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u een veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analyse-programma’s en hoe dragen behaalde deelresultaten bij aan het totaal?

Module 5: Financieel-strategisch management & casuistiek (college 25 t/m 30)

Tijdens deze module staat action learning en internalisatie van het geleerde centraal. U leert aan de hand van een managementgame en groepsopdracht om een scherpe financiële strategie te formuleren, rekeninghoudend met een gegeven umfeld en bepaalde interne situatie. De strategie dient vervolgens geoperationaliseerd, geïntegreerd en geïmplementeerd te worden. Tot slot wordt er gewerkt aan uw referaat  waarmee u de opleiding afsluit.

Vorm van de opleiding

De Executive Master Strategisch Financieel Management & Leadership is zo opgezet om uw strategisch denkniveau in relatief kort tijdsbestek naar een hoger niveau te brengen opdat u betere managementbeslissingen kunt nemen op financieel vlak.  Verder staat de kwantificering van beleid centraal tijdens deze opleiding. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding wordt u intensief begeleidt door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. U werkt gedurende de masteropleiding aan diverse opdrachten en cases en rondt uw master tenslotte af met het schrijven van een referaat.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De Executive Master Strategisch Financieel Management & Leadership is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van financieel management, strategie en leadership. De opleiding is een executive opleiding wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een financiële, veranderkundige of bedrijfskundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Ervaringen

- 9
 ”Prima Master. Docenten waren allen kundig en wisten hun kennis goed over te brengen. Locatie  en organisatie van het geheel, was prima in orde. Wat mij betreft een dikke 8.”

Docenten

De docenten die de opleiding Strategisch Financieel Management & Leadership (Executive Master) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

bert gadellaa.jpg
Bert Gadellaa

Bert Gadellaa. Positivist, bemiddelaar, zorgt voor enthousiasme en energie in een organisatie. Aandacht voor details, Een mensenmens, pragmatische registeraccountant met post-doctorale opleiding management consultancy. Onder andere docent voor NIVÉ Opleidingen en Kluwer. Specialisaties: financiële functie, management control, centralisatie van stafdiensten en verandermanagement.

sjaak-veerman.jpg
Sjaak Veerman

Sjaak Veerman. Verbindend en betrokken, no-nonsense en ondernemend, analytisch en oplossingsgericht, gericht op het beheerst en pragmatisch realiseren van organisatie doelstellingen. Accountancy als basis en ruime ervaring opgedaan als adviseur en in het bedrijfsleven. Specialisaties: risicomanagement, interne beheersing (waaronder AO/IC), operational auditing en (financial) business planning.

Arend Jan Majoor.jpg
Arend Jan Majoor

Arend-Jan Majoor is een echte innovator. Gedreven door vernieuwing als het een betere wereld dient. Start graag nieuwe bedrijven en projecten op. Combineert 15+ jaar ervaring vanuit multinationals, nationals, MKB en startups. Actief nu met afval en recycling. Als geen ander weet hij structuur te brengen en chaos en, als de tijd daarvoor rijp is, ondersteunt hij anderen om zaken over te nemen. Vanuit deze drijfveer, werkt hij als ondernemer, als business developer, consultant en docent in Nederland en daarbuiten. 

alexander-boelen-150x150.jpg
Alexander Boelen

Alexander Boelen heeft als strategisch adviseur en business innovation manager jarenlange ervaring in het managen van creativiteit en het combineren van verschillende expertises, altijd met een focus op business development en innovatie. Hij heeft een achtergrond in architectuur en stedelijk ontwerp, kennismanagement en (geo-)modeling en simulatie en een internationaal netwerk in onder meer de domeinen transport, media, universiteiten en onderzoeks- instellingen.

joris-craandijk-1.jpg
Joris Craandijk

Joris Craandijk. Als marketeer, manager en strateeg heeft Joris Craandijk bij een multinational veel binnenlandse en buitenlandse ervaring opgedaan. Daarin stond het creëren van nieuwe business altijd centraal. Of het nu handelde om een line extention, greenfield project, crisismanagement of een complex innovatie project, alles draaide om het verbinden van visie, strategie en management met een idee, de organisatie en de uitvoering. Samen op weg naar succes. Een echte ervaringsdeskundige.

Froukje van der Lende UBS
Froukje van der Lende

Ik ben Froukje en help individuen, teams en organisaties om zich verder te ontwikkelen en hun potentieel nog meer te benutten. Inmiddels heb ik vele teams begeleid, trainingen gegeven, verandertrajecten geleid en mooie mensen gecoacht. Ik heb geleerd hoe je succesvol mensen meekrijgt, hoe je eigenaarschap en leiderschap kunt ontwikkelen en hoe groot het effect is van effectief communiceren en samenwerken. Dat tezamen met mijn achtergrond, de vele studies die ik heb gevolgd en mijn NLP-trainerschap, maakt dat ik hier anderen nu graag in help. 

marcel kuiper.jpg
Marcel Kuiper

Marcel Kuiper. Mijn passie gaat uit naar het helpen van mensen en organisaties bij het doorvoeren van veranderingen om zo hun doelstellingen te realiseren. Producten en diensten zijn vaak nog te complex. Het is mijn drijfveer om te helpen de eenvoud door te voeren en te bewaren. Veranderingen zelf gaan daarnaast ook vaak mis. Door het gedrag van de betrokken medewerkers centraal te stellen is het mijn overtuiging dat de verandering uiteindelijk succesvol zal zijn.

Olaf Otten - Utrecht Business School.jpg
Olaf Otten

Olaf Otten is ruim 25 jaar werkzaam als HR-professional. Naast het vervullen van functies op permanente basis voor verschillende organisaties, is Olaf Otten sinds 2000 actief als zelfstandig ondernemer en vervult hij functies op interim basis. De HR-diensten die Olaf Otten biedt zijn: Interim HR Management, HR Project Management, HR Consultancy en Training en Coaching. Olaf Otten heeft als HR-Manager brede alsook specialistische ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij organisaties in ICT, bank- en verzekeringswezen, high tech industrie en semiconductor industrie.

Carlos Zwikker.jpg
Carlos Zwikker

Carlos Zwikker. The past years Carlos has coached and mentored start-ups based on his experience in the Philips Lifestyle Incubator where he was venture coach / investment manager for Shapeways, currently the world’s leading 3D Printing Internet Service. An environment, in which a cocktail of creativity, business sense, analysis, customer psychology and out of the box thinking act as a driver of change and innovation, is where Carlos performs best. Building on extensive strategic marketing and consulting experience, Carlos´ strength lies in enabling innovation, value creation and business building.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt € 9550,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedata

De colleges vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan op de locaties: Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Venlo of Zwolle.

Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning (dit zijn video-opnames van een recente klassikale opleiding, voorzien van slides en geluid). Dit biedt u extra flexibiliteit.

Collegedata: opleiding met startdatum in Mei 2021. U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.

 • College 1+ 2: Donderdag 27 mei 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 10 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 17 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 24 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 1 juli 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 11+ 12: Donderdag 14 oktober 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 13 + 14: Donderdag 4 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 15 + 16: Donderdag 18 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 17 + 18: Donderdag 2 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 19 + 20: Donderdag 16 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 21+ 22: Donderdag 20 januari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 23 + 24: Donderdag 3 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 25 + 26: Donderdag 17 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 27 + 28: Donderdag 10 maart 2022 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 29 + 30: Donderdag 24 maart 2022 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Afstuderen: Donderdag 21 april 2022 (18.30 uur -21.00 uur excl. diner)

Collegedata: met startdatum donderdag 14 oktober 2021. U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.  

 • Collegedata module 1: sep – okt 2021
 • Collegedata module 2: nov – dec 2021
 • Collegedata module 3: jan – feb 2022
 • Collegedata module 4: mrt – apr 2022
 • Collegedata module 5: mei – jun 2022

Collegedata: met startdatum donderdag 20 januari 2022. U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.  

 • Collegedata module 1: jan – feb 2022
 • Collegedata module 2: mrt – apr 2022
 • Collegedata module 3: mei – jun 2022
 • Collegedata module 4: sep – okt 2022
 • Collegedata module 5: nov – dec 2022

Startdata

 • 27-05-2021, Amersfoort
 • 27-05-2021, Amsterdam
 • 27-05-2021, Arnhem
 • 27-05-2021, Assen
 • 27-05-2021, Breda
 • 27-05-2021, Den Bosch
 • 27-05-2021, Eindhoven
 • 27-05-2021, Emmen
 • 27-05-2021, Enschede
 • 27-05-2021, Groningen
 • 27-05-2021, Leeuwarden
 • 27-05-2021, Maastricht
 • 27-05-2021, Middelburg
 • 27-05-2021, Rotterdam
 • 27-05-2021, Utrecht
 • 27-05-2021, Venlo
 • 27-05-2021, Zwolle
 • 14-10-2021, Amersfoort
 • 14-10-2021, Amsterdam
 • 14-10-2021, Arnhem
 • 14-10-2021, Assen
 • 14-10-2021, Breda
 • 14-10-2021, Den Bosch
 • 14-10-2021, Eindhoven
 • 14-10-2021, Emmen
 • 14-10-2021, Enschede
 • 14-10-2021, Groningen
 • 14-10-2021, Leeuwarden
 • 14-10-2021, Maastricht
 • 14-10-2021, Middelburg
 • 14-10-2021, Rotterdam
 • 14-10-2021, Utrecht
 • 14-10-2021, Venlo
 • 14-10-2021, Zwolle
 • 20-01-2022, Amersfoort
 • 20-01-2022, Amsterdam
 • 20-01-2022, Arnhem
 • 20-01-2022, Assen
 • 20-01-2022, Breda
 • 20-01-2022, Den Bosch
 • 20-01-2022, Eindhoven
 • 20-01-2022, Emmen
 • 20-01-2022, Enschede
 • 20-01-2022, Groningen
 • 20-01-2022, Leeuwarden
 • 20-01-2022, Maastricht
 • 20-01-2022, Middelburg
 • 20-01-2022, Rotterdam
 • 20-01-2022, Utrecht
 • 20-01-2022, Venlo
 • 20-01-2022, Zwolle
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAfleveradres studiemateriaal


FacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€9550

Aantal deelnemers:
7 - 15

Onze cursuslocaties

UBS locaties

Met meer dan 15 locaties kunt u overal in Nederland terecht. Bekijk de locaties