Balansen zijn een belangrijk onderdeel van de bepaling van de financiële situatie van een onderneming. Hoe efficiënter u de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht kunt analyseren, des te beter. Het is voor professionals enerzijds essentieel om cijfermatige en tekstuele informatie van een jaarrekening beter te kunnen begrijpen. Deze training helpt u bij het ontwikkelen van deze vaardigheid. Dit wordt bereikt door het systematisch (post voor post) doornemen van de jaarrekening. Er wordt herhaaldelijk geoefend met praktijkcasussen, zodat u na het volgen van de training het lezen van de balans makkelijk in de praktijk kunt brengen.

Onderwerpen

 • Welke begrippen staan er op de balans?
 • Wat zijn de meest actuele hedendaagse accountantsverklaringen?
 • Welke posten komen voor op de resultatenrekening?
 • Wat zijn onderlinge relaties tussen verschillende posten op de balans?
 • Hoe geef ik globaal een oordeel over de cijfers (aan de hand van eenvoudige voorbeelden uit de praktijk)?
 • Wat is de relatie tussen de balans, de resultatenrekening en de liquiditeitenstromen?
 • Hoe beoordeel ik de financiële situatie van mijn eigen bedrijf, een concurrent of leverancier?
 • Welke mogelijkheden zijn er van winststuring (window dressing)?
 • Hoe analyseer ik individuele balansposten en hun impact op het resultaat?

Resultaat

Na afloop van deze training bent u in staat om jaarrapporten van bedrijven beter te begrijpen. Verder bent u in staat deze cijfers op hoofdlijnen te interpreteren (eerste beginselen van analyse). Tijdens de opleiding leert u om windowdressing in de balans te herkennen. U heeft inzicht in het theoretisch kader en kan dit vertalen naar de praktijk. U weet hoe u systematisch (post voor post) de balans door kan nemen, systematische de balans en resultatenrekening aanpakt, hoe u risicosignalen kunt herkennen en bezit u kennis over de wettelijk kaders van de jaarrekening. U bent goed in staat om de financiële situatie van uw eigen bedrijf, een concurrent of leverancier te beoordelen. 

Inhoud van de opleiding

Deze cursus duurt 2 dagen en omvat 4 colleges. U volgt de cursus met 10-15 deelnemers op een van onze opleidingslocaties. 

Dag 1: Jaarrekening lezen (college 1 en 2)

Tijdens deze dag starten we met de basis. Na een gezamenlijke start gaan we in subgroepen met cases aan de slag. Allereerst bespreken wij met u de wettelijk kader rondom de jaarrekening. Inzicht in de verschillende rechtsvorm van organisaties is voor u van belang omdat het grote invloed kan hebben op de presentatie van het vermogen en het resultaat. U krijgt nieuwe kennis en inzicht in de betekenis van geconsolideerde versus enkelvoudige jaarcijfers. U leert tevens de risicosignalen van window dressing herkennen. U krijgt gedegen kennis om de kwaliteit van de winst te beoordelen. Aan het einde van deze dag heeft u veel theoretisch kennis opgedaan en dit in praktisch kader gepast.

Dag 2: Resultatenrekening en kasstroomanalyse (college 3 en 4)

Tijdens  de tweede dag duiken we dieper in de verschillende posten op de jaarrekening. U leert de jaarrekening lezen: wat gaat er schuil achter immateriële vaste activa, actieve belastinglatenties, onderhanden werk, wettelijke reserves, voorzieningen, geactiveerde productie eigen bedrijf, etc.? Verder wordt er ingezoomd op een kasstroomoverzicht. Dit geeft inzicht in de relatie tussen de liquiditeit van de organisatie en de winstgevendheid. U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools en een stappenplan om de balans te lezen. Alle uitgewerkte cases worden besproken en de uitgebreide uitwerking vormt een gedegen naslagwerk.

Vorm van de opleiding

De training is zo opgezet om u in praktische zin en in relatief kort tijdsbestek zoveel mogelijk bij te brengen over de balansstructuur, financieringsstructuur, solvabiliteit en cash flows. Er is een samenvatting beschikbaar waarin de fundamenten van balans- en resultatenrekening analyse zo praktisch mogelijk worden behandeld. Tijdens uw opleiding wordt u intensief begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De cursus is bestemd voor professionals die weinig ervaring hebben met het lezen/ beoordelen van resultatenrekeningen, balansen en andere cijfermatige overzichten van bedrijven. U heeft de drive om dit inzicht in twee dagen aanzienlijk te vergroten. Doorgaans hebben onze studenten een minimaal vier jaar relevante werkervaring en een HBO-werk- en denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echt dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Ervaringen

- 8
 “Goede trainer, degelijke inhoudelijke cursus. Docent legt goed uit hoe bepaalde methoden van waardebepaling werken. De docent heeft merkbaar veel praktijkervaring en weet dit goed over te brengen op de groep”.

     

- 8,5
 “Goede colleges, waardevol traject, goede link met de praktijk.

     

- 9
 “Contact was goed en snel. De docenten voornamelijk goed. Veel praktijk voorbeelden en bevlogenheid. Over het geheel een goede opbouw, leerzaam en interessant. Praktisch toepasbaar. Joris Kersten is top, super enthousiast en maakt de stof inzichtelijk.

     

- 9
 “Inspirerende college’s met ervaren docenten. Ik werd echt uitgedaagd om anders te kijken en te denken. Maar toch op een praktische manier waardoor ik direct aan de slag kan met wat ik geleerd heb.

Docenten

De docenten die de opleiding Lezen van de balans (Cursus) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 1295 euro (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn in bepaalde gevallen fiscaal aftrekbaar. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedagen

De colleges vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. 

Collegedata: opleiding start donderdag 18 januari 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 18 januari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 1 februari 2024(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 21 maart 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 21 maart 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 4 april 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 23 mei 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 23 mei 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 6 juni 2024(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding start donderdag 10 oktober 2024. 

 • College 1 + 2: Donderdag 10 oktober 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 24 oktober 2024 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Startdata

 • 23-05-2024, Utrecht
 • 10-10-2024, Utrecht
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAdresgegevensFacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€1295

Aantal deelnemers:
7 - 15

Overweegt u een opleiding? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel ons via 030-2270497 of lees meer