Onze opleidingen zijn momenteel klassikaal, online of in combinatievorm te volgen

Lees meer

Brand innovation is erg belangrijk voor het voortbestaan van producten, merken (en organisaties). Wanneer er niet wordt vernieuwd, zal de klant immers langzaam zijn/haar interesse in het merk verliezen met alle nadelige gevolgen van dien. Vernieuwen dient echter niet alleen op productniveau plaats te vinden, maar ook op merkniveau. Sterker nog: onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven die het merk centraal stellen bij de productontwikkeling, het beduidend beter doen dan bedrijven die geen 'merkkompas' hanteren. De uitdaging hierbij is: Hoe kom je tot nieuwe producten die enerzijds het merk versterken en anderzijds inspelen op een marktbehoefte? Deze opleiding helpt u bij het opzetten van een zogenoemd 'brand driven innovation' beleid.

Onderwerpen

 • Welke trends zijn er binnen merkontwikkeling, branding en waardecreatie?
 • Hoe kan ik een merkstrategie formuleren in lijn met de bedrijfsstrategie?
 • Hoe kan ik een herkenbare waardepropositie/ positionering ontwikkelen?
 • Borging van het gebruik van het merk (als kompas) in de organisatie.
 • Hoe kan ik een product strategie formuleren, in lijn met de bedrijfsstrategie?
 • Hoe kan ik een productplan lanceren wat zowel haalbaar als concurrerend is?
 • Integratie en implementatie van de productstrategie in de organisatie.
 • Meten van de effectiviteit van de product/portfoliostrategie en hoe bijsturen?

Resultaat

Na afloop van deze Post Academische Opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan het zogenoemde 'merkgedreven innovatiebeleid'. U weet wat de strategische en praktische implicaties van uw keuzen zijn. U weet hoe u tot een juiste merk- en/of productstrategie kunt komen en weet ook hoe u in logische stappen tot een goede executie kunt komen. U bent in staat om grip te houden op het product development proces en op de juiste momenten bij te sturen. Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van merkstrategie, productontwikkeling, innovatiemanagement en marketing.

Inhoud van de opleiding

“De Post Academische opleiding ‘Brand Development & Productontwikkeling’ duurt ongeveer 6 maanden en omvat 20 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met ongeveer 10-15 deelnemers op een van onze locaties. Uw investering bedraagt EUR 5.450,-

Module 1: Brand Strategy & Propositieontwikkeling (college 1 t/m 5)

Tijdens deze module leert hoe u uw merkstrategie kunt vormgeven. U verwerft tal van nieuwe pragmatische kennis en inzichten over branding, propositieontwikkeling en waardecreatie waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u marketing- en merkprocessen beter en effectiever kunt organiseren en hoe u deze in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie. Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het omgaan met digitale uitdagingen van merkbeleid en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten ervan.

Module 2: Brand Development & Borging in de Organisatie (college 6 t/m 10)

Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie concreet gereedmaakt voor de implementatie van de merkstrategie. U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, verandermanagement en leadership en leert wat nodig is om veranderingen ”erdoor’ te krijgen. Daarnaast komt het borgingsstuk uitvoerig aan bod, want alleen daarmee kunt u duurzaam aan een merk bouwen. U leert hoe u de merkidentiteit in alle geledingen van de organisatieprocessen kunt brengen en ze tevens consistent kunt houden. Een must voor de volgende stap: product ontwikkeling.

Module 3: Productontwikkeling, Planning en Lancering (college 11 t/m 15)

Tijdens deze module ontwikkelt u een heldere visie op de rol van product development binnen de organisatie. Er wordt ingezoomd op de strategische context, het organisatiebeleid en de rol van productmanagement hierin. Thema’s die verder aan bod komen zijn: marktsegmentatie,  consumer insights, conceptcreatie, verwachtingen R&D en waardepropositie-ontwikkeling. U leert hoe u op een effectieve manier van concept tot productlancering kunt komen. Er wordt ingezoomd op de aan productmanagement gekoppelde gebieden als marktonderzoek, financiële planning, productontwikkeling en marketing en er wordt uitgelegd hoe u deze afdelingen (de interne organisatie) mee kunt krijgen. U leert tot slot hoe u een goed productplan kunt opstellen.

Module 4: Implementatie & Monitoring Productbeleid (college 16 t/m 20)

Tijdens deze module leert hoe u uw product/ portfoliostrategie intern kunt doorvoeren. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw productstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen. Tijdens deze module leert u hoe u de organisatie gereedmaakt voor de implementatie van uw product/ portfoliostrategie.  U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt er gestuurd, welke metrics worden er gehanteerd en hoe en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden?

Vorm van de opleiding

De Post Academische Opleiding ‘Brand Development & Productontwikkelingt’ is zo opgezet om uw strategisch denkniveau in relatief kort tijdsbestek naar een hoger niveau te brengen opdat u betere managementbeslissingen kunt nemen.  Verder staat de kwantificering van beleid centraal tijdens deze opleiding. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. U werkt gedurende de opleiding aan diverse opdrachten en cases en rondt uw PAO tenslotte af met het schrijven van een referaat.

Voor wie is de opleiding bestemd?

De Post Academische Opleiding ‘Brand Development & Productontwikkeling’ is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van product development, merkstrategie en innovatiemanagement. De opleiding is een executive opleiding wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige, veranderkundige of marketingachtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Ervaringen

- 8
 “Een interessante opleiding die het mogelijk maakt om de theorie direct toe te passen in de praktijk in je eigen bedrijf. Inspirerende docenten met veel praktijkervaring weten te motiveren. Ook waardevol om contacten en ervaringen met mede studenten uit te wisselen. “

     

- 9
 “Locatie was prima, iets meer frisdrank met warme dagen was welkom geweest.  Docenten waren inspirerend en kwamen veelal uit de praktijk wat leuke discussies opleverde. Inhoudelijk veel boeiende stof. Kortom: Aanrader! Tip: College over OGSM net na college van Canvas Business Model geven. OSGM is een handige tool om gestructureerd Canvas verder uit te diepen en geen losstaand onderdeel.

     

- 8,5
 “Leuke en leerzame colleges. Met name de colleges waarin voorbeelden uit de praktijk werden gebruikt. Ik heb voor hier voor onze organisatie uiteindelijk veel aan gehad. “

     

- 9
 “De lessen van het ”merkblok” waren werkelijk fantastisch! Zeer inspirerend en praktijkgerichte colleges. Ik ben er ontzettend enthousiast over. Je nam de tijd voor een uitgebreide introductie van de deelnemers om te zien waar onze interesses en knelpunten liggen in de praktijk. Tijdens de colleges werden deze punten vrijwel allemaal in praktijk cases aangehaald. Daarbij veel toepasbare tips gekregen op het gebied van digital strategy en brand governance. Bedankt, ik ben zeer blij met deze opgedane kennis'”

     

- 8
 “Interessant en goed door de docenten gebracht. De winst die ik uit de cursus gehaald heb vond ik prima. Arend Jan Majoor en Marcel Kuiper zijn echte vakprofessionals op dit gebied en wisten hun kennis en expertise op inspirerende wijze over het voetlicht te brengen “

Docenten

De docenten die de opleiding Brand Development & Productontwikkeling (PAO) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

Arend Jan Majoor.jpg
Arend Jan Majoor

Arend-Jan Majoor is een echte innovator. Gedreven door vernieuwing als het een betere wereld dient. Start graag nieuwe bedrijven en projecten op. Combineert 15+ jaar ervaring vanuit multinationals, nationals, MKB en startups. Actief nu met afval en recycling. Als geen ander weet hij structuur te brengen en chaos en, als de tijd daarvoor rijp is, ondersteunt hij anderen om zaken over te nemen. Vanuit deze drijfveer, werkt hij als ondernemer, als business developer, consultant en docent in Nederland en daarbuiten. 

alexander-boelen-150x150.jpg
Alexander Boelen

Alexander Boelen heeft als strategisch adviseur en business innovation manager jarenlange ervaring in het managen van creativiteit en het combineren van verschillende expertises, altijd met een focus op business development en innovatie. Hij heeft een achtergrond in architectuur en stedelijk ontwerp, kennismanagement en (geo-)modeling en simulatie en een internationaal netwerk in onder meer de domeinen transport, media, universiteiten en onderzoeks- instellingen.

joris-craandijk-1.jpg
Joris Craandijk

Joris Craandijk. Als marketeer, manager en strateeg heeft Joris Craandijk bij een multinational veel binnenlandse en buitenlandse ervaring opgedaan. Daarin stond het creëren van nieuwe business altijd centraal. Of het nu handelde om een line extention, greenfield project, crisismanagement of een complex innovatie project, alles draaide om het verbinden van visie, strategie en management met een idee, de organisatie en de uitvoering. Samen op weg naar succes. Een echte ervaringsdeskundige.

Michiel Maandag.jpg
Michiel Maandag

Michiel Maandag is merkadviseur, coach en oprichter van monday brand advisory. Tijdens het coachen en trainen van start-ups en kleine bedrijven realiseerde hij zich dat het ontwikkelen van merken waar mensen van houden voor start-ups geen onderwerp van gesprek is. Zijn doel is om dit te veranderen. Op basis van zijn ervaring in werken met wereldmerken en internationale marketing heeft Michiel unieke en zeer effectieve methodes ontwikkeld om winnende merken te creeren. 

Huber Jaspers
Huber Jaspers

Met ruim 20 jaar ervaring in branding en design voor nationale en internationale opdrachtgevers stuurt Huber Jaspers (Section Brand Design) multi-disciplinaire teams aan. I have over 20 years experience in branding and design for local and international clients. Especially in creating corporate identities for leading companies. And I’m still learning! Emotional brands make strong personalities. I believe in the power of genuine brands. My objective is to give brands a distinctive and remarkable look, a visual and verbal story that inspires, motivates and is meant to stay. 

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt € 5450,- (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, cursusmateriaal en literatuur. Cateringkosten en eventuele verblijfkosten zijn hierin niet meegenomen. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedata

De colleges vinden om de twee weken plaats. Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden kan op de locaties: Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Enschede, Emmen, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Rotterdam, Utrecht, Venlo of Zwolle.

Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning (dit zijn video-opnames van een recente klassikale opleiding, voorzien van slides en geluid). Dit biedt u extra flexibiliteit.

Collegedata: opleiding met startdatum in Mei 2021. U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.

 • College 1+ 2: Donderdag 27 mei 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 10 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 17 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 24 juni 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 1 juli 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 11+ 12: Donderdag 14 oktober 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 13 + 14: Donderdag 4 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 15 + 16: Donderdag 18 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 17 + 18: Donderdag 2 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 19 + 20: Donderdag 16 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Afstuderen: Donderdag 13 januari 2022 (18.30 uur -21.00 uur excl. diner)

Collegedata: opleiding met startdatum in Oktober 2021. U kunt zich aanmelden op een van onze 16 cursuslocaties in Nederland.

 • College 1+ 2: Donderdag 14 oktober 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 4 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 18 november 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 2 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 16 december 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 11+ 12: Donderdag 20 januari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 13 + 14: Donderdag 3 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 15 + 16: Donderdag 17 februari 2021 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 17 + 18: Donderdag 10 maart 2022 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 19 + 20: Donderdag 24 maart 2022 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • Afstuderen: Donderdag 21 april 2022 (18.30 uur -21.00 uur excl. diner)

Startdata

 • 27-05-2021, Amersfoort
 • 27-05-2021, Amsterdam
 • 27-05-2021, Arnhem
 • 27-05-2021, Assen
 • 27-05-2021, Breda
 • 27-05-2021, Den Bosch
 • 27-05-2021, Eindhoven
 • 27-05-2021, Emmen
 • 27-05-2021, Enschede
 • 27-05-2021, Groningen
 • 27-05-2021, Leeuwarden
 • 27-05-2021, Maastricht
 • 27-05-2021, Middelburg
 • 27-05-2021, Rotterdam
 • 27-05-2021, Utrecht
 • 27-05-2021, Venlo
 • 27-05-2021, Zwolle
 • 14-10-2021, Amersfoort
 • 14-10-2021, Amsterdam
 • 14-10-2021, Arnhem
 • 14-10-2021, Assen
 • 14-10-2021, Breda
 • 14-10-2021, Den Bosch
 • 14-10-2021, Eindhoven
 • 14-10-2021, Emmen
 • 14-10-2021, Enschede
 • 14-10-2021, Groningen
 • 14-10-2021, Leeuwarden
 • 14-10-2021, Maastricht
 • 14-10-2021, Middelburg
 • 14-10-2021, Rotterdam
 • 14-10-2021, Utrecht
 • 14-10-2021, Venlo
 • 14-10-2021, Zwolle
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAfleveradres studiemateriaal


FacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€5450

Aantal deelnemers:
8 - 15

Onze cursuslocaties

UBS locaties

Met meer dan 15 locaties kunt u overal in Nederland terecht. Bekijk de locaties