In veel organisaties bent u als manager medeverantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en het optimaliseren van het bedrijfsresultaat. U wordt regelmatig geconfronteerd met investeringsthematieken die directe gevolgen hebben voor de 'profitability' en continuïteit van de organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat u als manager inzicht heeft in de financiën, management control, financieringsissues en dat u de implicaties van uw beslissingen voor de organisatie goed kunt overzien. Leadership vormt uiteraard ook een belangrijk onderwerp hierbij. Tijdens de opleiding wordt hier ook nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Onderwerpen en learnings

 • Welke grondbeginselen zijn er op het gebied van financieel management?
 • Hoe verhouden balans, resultatenrekening en winstverdeling zich tot elkaar?
 • Welke informatie kunt u vergaren met een kasstroomanalyse?
 • Hoe verhouden investeringsbeslissingen zich tot het bedrijfsresultaat?
 • Welke kostprijsberekeningsmethoden zijn er en hoe zijn deze te gebruiken?
 • Welke financieringsvormen zijn er hoe zijn deze toe te passen?
 • Hoe werkt financiële budgettering en planning voor korte en lange termijn?
 • Wat is de rol van leadership en management skills bij financiële beslissingen?

Resultaat van de opleiding

Na afloop van de opleiding financieel management bent u in staat om betere beslissingen te nemen met scherpere kennis van financiële zaken. U kunt de huidige financiële situatie van uw organisatie beter analyseren en kunt met behulp van financiële kengetallen hier beter duiding aan geven. U bent in staat om de implicaties van uw financiële beslissingen beter te overzien en beseft welke rol leadership  hierbij speelt. U heeft inzicht in de succesfactoren van financial leaders en bent op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van financieel management, kasstroomanalyse, financieringsvormen en investeringsproblematiek.

Inhoud van de opleiding

“De Post HBO opleiding ‘Financieel Management & Leadership’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie. Hierin volgt u colleges, werkt aan opdrachten en schrijft ter afronding een referaat. 

Dag 1: Grondbeginselen financieel management (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u welke grondbeginselen er zijn op het gebied van financieel management en hoe u hiermee kunt werken. Denk hierbij aan het opstellen en interpreteren van de balans, de werking van de resultatenrekening en de bepaling van verlies of winst. U leert verder wat het nut is van een kasstroomanalyse, hoe u hiermee kunt werken en welke managementinformatie u hieruit kunt destilleren. U werkt tijdens deze dag aan diverse opdrachten en cases, zowel individueel als in groepsverband. Aan het einde van de dag heeft u een goed inzicht in de basisprincipes van financieel management en weet u waar u als manager op moet letten, waar de valkuilen zitten en hoe u actief bij kunt sturen.

Dag 2: Investeringsbeslissingen en relatie met bedrijfssresultaat (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert u op welke manier bepaalde investeringsbeslissingen samenhangen met het bedrijfsresultaat. U krijgt inzicht in investeringsproblematiek en de gevolgen voor de winstgevendheid en continiteit van de organisatie. U krijgt tools en instrumenten in handen om de kosten te kunnen beheersen en het bedrijfsresultaat te optimaliseren. De kennisoverdracht zal wederom plaatsvinden aan de hand van opdrachten en cases waaraan u individueel en in groepsverband werkt.

Dag 3: Kostprijsberekening, financieringsvormen en budgettering (college 5 en 6)

Tijdens deze dag doet u kennis op over kostprijsberekeningsmethodes. U krijgt uitleg over verschillende gangbare methodes, wat de voor- en nadelen ervan zijn, welke u wanneer het beste kunt gebruiken en uiteraard leert u elke methode te gebruiken. U doet verder kennis en inzicht op over diverse financieringsvormen. Welke onderscheiden zijn er te maken en hoe maakt u gefundeerde keuzes hierin? Tot slot wordt u bijgeschoold over alle ‘ins and outs’ van financiele budgettering. U leert onder andere planningen samen te stellen voor de korte en langere termijn.

Dag 4: Leadership en managementstijlen bij financiele projecten (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u welke rol leadership kan spelen bij het nemen van financiele beslissingen en/ of de implementatie van financieel beleid. U krijgt inzicht in de effectiviteit van verschillende managementstijlen, bedrijfscultuur, interne weerstand en draagvlakcreatie. Verder worden succeskenmerken van zogenoemde ‘financial leaders’ met u gedeeld. Waarom hebben zij meer succes dan andere spelers in de markt en hoe kunt u deze informatie inzetten voor uw eigen organisatie. Tot slot doet u nieuwe managementvaardigheden op die u kunnen helpen bij het uitvoeren en managen van nieuwe financieel-strategische projecten.

Dag 5: Implementatie van financieel-strategisch beleid (college 9 en 10)

Tijdens deze dag leert u hoe u de organisatie gereed kunt maken voor de doorvoering van financieel-strategische beslissingen en/of de implementatie van nieuw financieel beleid. U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u een team prepareert en hoe u dit kunt managen. U leert hoe u het veranderproces zo effectief mogelijk kunt laten plaatsvinden maar bovenal: hoe u grip kunt houden op het totale implementatieproces. U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd, wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden, hoe gaat u hiermee om, hoe werken bepaalde analytics-programma’s en hoe dragen behaalde resultaten bij aan het totaal?

Vorm van de opleiding

De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een financieel-strategisch perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van financieel management en leadership. De opleiding is een executive opleiding wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een financiële achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Ervaringen

- 8,5
 “Sterke colleges, verrijkend, inhoudelijk en diepgaand. Ik heb erg veel geleerd tijdens deze opleiding. “

     

- 9
 “Geweldige opleiding op hoog niveau, stof wordt op aansprekende manier gebracht. Praktijksprekers worden zeer gewaardeerd voor hun colleges. Locatie was prima. Bedankt.”

     

- 9
 “De sprekers gaven een geweldige interactieve training. Ik heb de opleiding als zeer leerzaam ervaren.”

Docenten

De docenten die de opleiding Financieel Management & Leadership (Post HBO) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

bert gadellaa.jpg
Bert Gadellaa

Bert Gadellaa. Positivist, bemiddelaar, zorgt voor enthousiasme en energie in een organisatie. Aandacht voor details, Een mensenmens, pragmatische registeraccountant met post-doctorale opleiding management consultancy. Onder andere docent voor NIVÉ Opleidingen en Kluwer. Specialisaties: financiële functie, management control, centralisatie van stafdiensten en verandermanagement.

sjaak-veerman.jpg
Sjaak Veerman

Sjaak Veerman. Verbindend en betrokken, no-nonsense en ondernemend, analytisch en oplossingsgericht, gericht op het beheerst en pragmatisch realiseren van organisatie doelstellingen. Accountancy als basis en ruime ervaring opgedaan als adviseur en in het bedrijfsleven. Specialisaties: risicomanagement, interne beheersing (waaronder AO/IC), operational auditing en (financial) business planning.

hidde vd wal.jpg
Hidde van der Wal

Hidde van der Wal. Creatieveling, Zorgt voor verrassende inzichten en eenvoud van het complexe, Brengt structuur aan. Econoom met specialisatie in monetaire macro-economie. Doceert advanced cost management aan de Executive Master of Finance and Control aan de Universiteit van Amsterdam. Docent voor NIVÉ Opleidingen en Kluwer. Voormalig lector Financieel Economisch Management in het Middenbedrijf aan de Hanzehogeschool in Groningen. Specialisaties: financiële functie, kosten- optimalisatie, bedrijfsvoering en management control.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 3895 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, boeken, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedata

Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning (dit zijn video-opnames van een recente klassikale opleiding, voorzien van slides en geluid). Dit biedt u extra flexibiliteit.

Collegedata: opleiding met startdatum in Januari 2023. U kunt zich (tot 5 januari) aanmelden.

 • College 1 + 2: Donderdag 12 januari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 26 januari 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 9 februari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 23 februari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding met startdatum in Maart 2023. U kunt zich (tot 9 maart) aanmelden.

 • College 1 + 2: Donderdag 16 maart 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 30 maart 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 20 april 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 11 mei 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Startdata

 • 12-01-2023, Utrecht
 • 16-03-2023, Utrecht
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAfleveradres studiemateriaalFacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€3895

Aantal deelnemers:
10 - 15

Overweegt u een opleiding? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel ons via 030-2270497 of lees meer