Hoe implementeert u een verandering die tevens goed geborgd wordt in de organisatie? Een uitdaging waarvan de oplossing niet direct voor de hand ligt. Toch zijn er methoden waarmee dit relatief makkelijk te realiseren is. Vaak ligt de oplossing in het bottum-up  ’empoweren’ van verandering. Denk aan de organisatie van zelfregulerende teams. Goed presterende self-organizing teams worden gekenmerkt door een sterk gedeelde verantwoordelijkheid, goede onderlinge afstemming, breed draagvlak voor (zelf voorgestane) veranderingen en bovenal de behoefte om de (eigen) werkwijzen te verankeren en te borgen. 

Onderwerpen

 • Opzet en executie van het veranderplanningsproces
 • Inventarisatie en ‘enabling’ van mensen en middelen
 • Randvoorwaarden succesvolle zelfsturende teams
 • Implementeren van zelfsturende teams
 • Teambuilding, teamontwikkeling en teamdynamiek
 • Prestaties, beloning en meten van resultaat/ ROI
 • Bewaking en sturen van het verander/ implementatieproces
 • Evaluatie en borging van het veranderproces

Resultaat

U leert hoe uw organisatie bedrijfsprocessen op een effectieve manier blijvend kan veranderen waarbij de bedrijfsstrategie als uitgangspunt geldt. U leert hoe u het (tactisch) veranderproces kunt opzetten, structureren en plannen. Hoe u relevante stakeholders kunt betrekken, kunt trainen en verantwoordelijkheden kunt toekennen. De voorwaarden voor succesvolle implementatie van zelfsturende teams zijn bekend evenals de relaties tussen succesvolle zelfsturende teams en het behalen van bedrijfsdoelstellingen en ROI. Daarnaast wordt er kennis opgedaan over het bewaken, meten en sturen van het verander- c.q. implementatieproces. Tot slot leert u hoe u de veranderingen eigen kunt maken en kan borgen in nieuwe processen en structuren.

Inhoud van de opleiding

“De Post HBO opleiding ‘Tactisch Verandermanagement’ duurt ongeveer 3 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 deelnemers op locatie. Hierin volgt u colleges, werkt aan opdrachten en schrijft ter afronding een referaat.  

Dag 1: Opzet en executie van het veranderplanningsproces  (college 1 en 2)

Tijdens deze dag leert u hoe u de vertaalslag kunt maken vanuit de bedrijfsstrategie naar een tactisch veranderplan (oa. via een GAP-analyse). U krijgt nieuwe kennis en inzichten over organisatiekunde, (tactisch) verander management en HRM. U leert met welke projectmanagement-methoden, interventies voorbereid, geïnitieerd en gemanaged. kunnen worden. Doel van de dag is te leren hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

Dag 2: ‘Enabling’ van mensen en middelen: zelfsturende teams (college 3 en 4)

Tijdens deze dag leert hoe u uw tactisch veranderplan verder kunt vormgeven. Er wordt ingezoomd op het mobiliseren van mensen en middelen met een focus op het formeren van zelfsturende teams. U wordt bijgepraat over de succesfactoren van dit soort teams en aan welke randvoorwaarden er moet worden voldaan. Tevens komt aan bod hoe u bestaande structuren en systemen kunt aanpassen aan de nieuwe situatie en krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van de benodigde interventies.

Dag 3: Teambuilding, teamontwikkeling en teamdynamiek  (college 5 en 6)

Tijdens deze dag staat het implementeren, ontwikkelen en versterken van (zelfsturende) teams centraal. U krijgt methoden aangereikt om teams beter te laten functioneren (oa via bottum up empowerment). Er wordt ingezoomd op teamdynamieken, beloningsstructuren, teamprestaties,  vergroting van eigenaarschap en ROI.

Dag 4: Borging van het implementatie/ veranderproces (college 7 en 8)

Tijdens deze dag leert u hoe u geplande interventies daadwerkelijk geïmplementeerd en geborgd kunt krijgen in de organisatie . U wordt bijgepraat over effectieve implementatiemethoden zoals Agile, Lean en Scrum. U leert o.a. welke managementstijlen het effectiefst zijn bij veranderingen en hoe u met bepaalde tools blijvende gedragsveranderingen kunt realiseren. Tot slot krijgt u aan de hand van best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

Dag 5: Monitoring en bijsturen van het veranderproces  (college 9 en 10)

Tijdens deze dag leert u hoe u grip kunt houden op het implementatie- en veranderproces. U wordt bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. Op welke KPI’s wordt gestuurd, welke metrics worden gehanteerd en wanneer dient er bijsturing in het proces plaats te vinden? Tot slot leert u hoe evaluaties kunnen plaatsvinden ten aanzien van de nieuwe werkwijze en de  de borging ervan.

Vorm van de opleiding

De kwantificering van beleid staat centraal tijdens deze Post HBO opleiding Tactisch Verandermanagement & Implementatie. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief. Tijdens uw opleiding/ referaat wordt u begeleid door een kerndocent. Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

De Post HBO opleiding Tactisch Verandermanagement & Implementatie is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van tactisch en operationeel verandermanagement. Doelgroep: Teammanagers, projectmanagers of opdrachtgevers betrokken bij het doorvoeren van veranderingen waarbij mensen ander werk moeten uitvoeren of hetzelfde werk anders. Ook voor coaches of adviseurs die verantwoordelijk zijn voor veranderprojecten, is deze opleiding geschikt.  De opleiding is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is. Doorgaans hebben onze deelnemers een bedrijfskundige- of organisatiekundige achtergrond, 5 tot 15 jaar relevante werkervaring en HBO+ denkniveau. In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring.

Ervaringen

- 8,5
 “Goed om vanuit verschillende invalshoeken en ervaringen opleiding te krijgen op verandergebied. Het technische deel hebben we goed kunnen toepassen in het referaat. Daarbij wel de opmerking dat er meer duidelijkheid verschaft kan worden over wat er nu precies verwacht wordt. Het leiderschap deel vond ik een heel interessant onderdeel van de training. De meeste trainers waren goed. De ontvangst en eten en drinken in de Savannah toren was helemaal goed. Over het algemeen ben ik zeer tevreden met de gevolgde opleiding en de gemêleerde en leuk groep medestudenten. Het was leerzaam en inspirerend!

     

- 9
 “Zeer praktisch gerichte opleiding die je behalve inhoudelijk ook aan het denken zet over je eigen positie en gedrag in de organisatie

     

- 8
 “Docenten waren van hoog niveau en de lessen waren leerzaam en plezierig. Onder andere Rob Severens en Klaas-Jan van der Veen vond ik erg goed. Vlotte en adequate reactie op vragen en opmerkingen vanuit het secretariaat.

     

- 8
 “Informatieve lessen met ervaren trainers. Ook de verhouding tussen theorie en praktijk was goed. Doordat de deelnemers uit verschillende branches komen, resulteerde dit in interessante discussies en invalshoeken. Het is me duidelijker geworden hoe concreet om te gaan met zelfsturing en verantwoordelijkheden in teams.

Docenten

De docenten die de opleiding Tactisch Verandermanagement (Post HBO) voor u verzorgen, hebben hun sporen ruimschoots in de praktijk verdiend. Naast deze ervaring in het vakgebied hebben zij ook een goede kennis van wetenschap, modellen en strategieën waardoor zij als geen ander in staat zijn om een brug te slaan tussen strategie en praktijk.

alexander-boelen-150x150.jpg
Alexander Boelen

Alexander Boelen heeft als strategisch adviseur en business innovation manager jarenlange ervaring in het managen van creativiteit en het combineren van verschillende expertises, altijd met een focus op business development en innovatie. Hij heeft een achtergrond in architectuur en stedelijk ontwerp, kennismanagement en (geo-)modeling en simulatie en een internationaal netwerk in onder meer de domeinen transport, media, universiteiten en onderzoeks- instellingen.

Olaf Otten - Utrecht Business School.jpg
Olaf Otten

Olaf Otten is ruim 25 jaar werkzaam als HR-professional. Naast het vervullen van functies op permanente basis voor verschillende organisaties, is Olaf Otten sinds 2000 actief als zelfstandig ondernemer en vervult hij functies op interim basis. De HR-diensten die Olaf Otten biedt zijn: Interim HR Management, HR Project Management, HR Consultancy en Training en Coaching. Olaf Otten heeft als HR-Manager brede alsook specialistische ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij organisaties in ICT, bank- en verzekeringswezen, high tech industrie en semiconductor industrie.

Rob Severens UBS.jpg
Rob Severens

Rob Severens. Als HRD consultant adviseer, train en coach ik HR professionals op thema’s als performance management, talentmanagement, strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast help ik HR afdelingen zich binnen de organisatie te positioneren en begeleid ik hen bij strategische verandertrajecten. Bijvoorbeeld in het kader van organisatie- ontwikkeling, nieuwe vormen van organiseren en de ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Verder ben ik actief binnen de opleidingen HR Adviseur, HR Business Partner en Tactisch Verandermanagement.

Kosten

Uw investering voor deze opleiding bedraagt 3895 euro (ex BTW). Dit bedrag is inclusief colleges, studiemateriaal, boeken, toetsing en arrangement. Er zijn mogelijkheden om in meerdere termijnen het deelnamebedrag te voldoen. Informeer naar de mogelijkheden als u hier gebruik van wilt maken. De opleidingskosten zijn overigens aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Collegedata

Er vinden per dag twee colleges plaats. Er wordt gestart om 15.00 uur met het eerste college, het tweede college start om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Mocht u op een bepaalde datum niet kunnen: gemiste colleges kunnen te allen tijde worden ingehaald middels e-learning (dit zijn video-opnames van een recente klassikale opleiding, voorzien van slides en geluid). Dit biedt u extra flexibiliteit.

Collegedata: opleiding met startdatum in Januari 2023. U kunt zich (tot 5 januari) aanmelden.

 • College 1 + 2: Donderdag 12 januari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 26 januari 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 9 februari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 23 februari 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 9 maart 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Collegedata: opleiding met startdatum in Maart 2023. U kunt zich (tot 9 maart) aanmelden.

 • College 1 + 2: Donderdag 16 maart 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 3 + 4: Donderdag 30 maart 2023(15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 5 + 6: Donderdag 20 april 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 7 + 8: Donderdag 11 mei 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)
 • College 9 + 10: Donderdag 18 mei 2023 (15.00 uur -21.00 uur incl. diner)

Startdata

 • 12-01-2023, Utrecht
 • 16-03-2023, Utrecht
1

Persoonsgegevens

2

Facturatie

3

Bevestiging

Datum & locatiePersoonsgegevensAfleveradres studiemateriaalFacturatieFactuuradres

BevestigingJa Algemene voorwaarden

Inschrijven

Vul hieronder uw emailadres in en u ontvangt de brochure van deze opleiding in uw mailbox.

Brochure aanvragen

Opleidersbeoordeling

8.1

Bron: Springest

Kosten:
€3895

Aantal deelnemers:
10 - 15

Overweegt u een opleiding? Neem contact op met UBS om uw leerbehoefte te bespreken. Bel ons via 030-2270497 of lees meer